Bøger, som nævner Konkursloven § 199

Bemærk, at § 199 blev ændret efter bogens udgivelsesdato. Se i forarbejderne til § 199, om det har en betydning.

Gældssaneringsbudgettet

- Side 448 -

...børn, jf. §§ 6-7,4 bidragsforpligtelser, jf. § 8,5 udgifter til særlige behov, jf. § 9,6 udgifter til ganske særlige behov, jf. § 10,7 rådighedsbeløb, jf. § 11,8 rimelige ydelser på gæld, som efter skifterettens beslutning i medfør af konkurslovens § 199, stk. 1, 2. pkt., ikke omfattes af gældssaneringen, og9 ydelser på ægtefællens gæld, jf. § 12.

Læs på Jurabibliotek