14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Konkursloven § 81

Uddrag fra forarbejderne til konkursloven § 81:

Til § 81.
I betænkningsudkastets § 80 er fristen for sagsanlæg 6 måneder fra konkursdekretets afsigelse, dog 3 måneder efter, at boets bestyrelse blev i stand til at gøre kravet gældende. Da 3-måneders fristen imidlertid må anses for at være for kort i vanskelige boer, foreslås fristen i alle tilfælde fastsat til 6 måneder efter, at bostyret er blevet i stan...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.