14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Konkursloven § 36

Uddrag fra forarbejderne til konkursloven § 36:

Til § 36.
Bestemmelsen i stk. 1 er i overensstemmelse med betænkningsudkastets § 34.I betænkningen nævnes s. 103, at dersom der gennemføres en regel, hvorefter det i tinglysningslovens § 37 omtalte driftsinventar m. v. fritages for udlæg, bør denne regel ikke medføre, at det nævnte tilbehør holdes uden for en konkurs. I den nu ændrede retsplejelov, jfr. bemæ...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.