14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Konkursloven § 33

Uddrag fra forarbejderne til konkursloven § 33:

Til §§ 33-35.
Bestemmelserne svarer til §§ 33 a-33 c i betænkningsudkastet. Udvalgets flertal er enig i, at disse bestemmelser, som i hovedsagen svarer til gældende ret, bør medtages, dersom mindretallets forslag til udformning af § 33 gennemføres således som foreslået ved lovforslagets § 32....

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.