14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Konkursloven § 212

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af konkursloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 775 af 03. May 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§212 Skifteretten nægter gældssanering:

  • 1) hvis der på grundlag af de tilvejebragte oplysninger ikke er rimelig udsigt til, at der kan afsiges kendelse om gældssanering,

  • 2) hvis skyldneren ikke loyalt medvirker ved sagens oplysning, eller

  • 3) hvis skyldneren uden lovligt forfald udebliver fra det i § 214 nævnte møde.

•••

Stk. 2 Afgørelse om at nægte gældssanering efter stk. 1, nr. 1-2, kan træffes på ethvert trin af sagens behandling. Skyldneren skal have lejlighed til at udtale sig, inden gældssanering nægtes efter stk. 1, nr. 1 eller 2. Afgørelser efter stk. 1 træffes efter anmodning ved kendelse.

•••
profile photo
Profilside