14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Konkursloven § 208

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af konkursloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 775 af 03. May 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§208 Proklama skal udstedes straks efter gældssaneringssagens indledning.

•••

Stk. 2 Ved proklama indrykker skifteretten én bekendtgørelse i Statstidende. Bekendtgørelsen skal indeholde oplysning om

  • 1) skyldnerens navn, tidligere navne, adresse og fødselsdato samt navn og adresse på en eventuel personligt ejet virksomhed og dennes cvr-nr.,

  • 2) opfordring til enhver, der har en fordring mod skyldneren, til at anmelde fordringen inden 8 uger efter bekendtgørelsen,

  • 3) en person, til hvem anmeldelse skal ske, og

  • 4) retsvirkningerne af for sen anmeldelse efter § 208 b, stk. 1.

•••

Stk. 3 Genpart af bekendtgørelsen sendes straks til alle fordringshavere, som er eller bliver skifteretten bekendt.

•••

Stk. 4 Skifteretten kan bestemme, at proklama tillige skal optages i lokale eller almindeligt læste blade.

•••

Stk. 5 Skifteretten sender straks efter gældssaneringssagens indledning meddelelse herom til virksomhedspanthavere, jf. tinglysningslovens § 47 c, og fordringspanthavere, jf. tinglysningslovens § 47 d.

•••
profile photo
Profilside