14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Konkursloven § 130

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af konkursloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 775 af 03. May 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§130 Kurator udarbejder en fortegnelse over anmeldte fordringer og kendte, særligt sikrede krav med indstilling om, hvorvidt de bør anerkendes. Indstilles en fordring til anerkendelse som fortrinsberettiget eller efterstillet, angives dette. Fordringer i fremmed mønt anføres med kursværdien, jf. § 40, stk. 2.

•••

Stk. 2 Indstillingen bør så vidt muligt forelægges skyldneren, der underrettes om tid og sted for de møder, hvori fordringerne prøves.

•••

Stk. 3 Fordringer, der er således stillet i konkursordenen, at de ikke vil kunne opnå dividende, prøves ikke.

•••
profile photo
Profilside