14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Konkursloven § 12

Uddrag fra forarbejderne til konkursloven § 12:

Til § 12.
Efter den gældende lovs § 39 c, jfr. betænkningsudkastets § 13, er skifterettens bestemmelse om, at der ikke kan ske realisation af udlagte effekter, ikke til hinder for, at udlægshaveren bringer det udlagte ud af skyldnerens besiddelse. Imidlertid har der i den tid, 1975-loven har været i kraft, i praksis vist sig at være behov for en regel om, at...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.