14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Konkursloven § 107

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af konkursloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 775 af 03. May 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§107 Straks efter at konkursdekret er afsagt, udpeger skifteretten en eller flere kuratorer efter at have rådført sig med de fordringshavere, der er til stede. Er der udpeget flere kuratorer, tegner disse boet hver for sig, medmindre skifteretten bestemmer andet.

•••

Stk. 2 Skifteretten kan nedsætte et kreditorudvalg, såfremt det skønnes hensigtsmæssigt.

•••
profile photo
Profilside