14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Konkurrenceloven § 14

Uddrag fra forarbejderne til konkurrenceloven § 14:

Til § 14Ifølge § 14, stk. 1, er det Konkurrencerådet, der påser overholdelsen af denne lov og bestemmelser udstedt i medfør heraf, jf. dog § 2, stk. 2, 2. pkt., hvoraf det fremgår, at afgørelse af, hvorvidt en konkurrencebegræsning er en direkte eller nødvendig følge af offentlig regulering m.v., træffes af den myndighed m.v
Det fremgår endvidere, at Konkurrencerådet kan træffe beslutning om at undlade at behandle sager, hvis Kommissionen har den samme sag under behandling efter EU-konkurrencereglerne. Denne regulering af håndhævelsen af den danske konkurrencelov hænger sammen med gennemførelsen af et one-stop-shop princip, som for så vidt angår...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 0,- pr. måned.