14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Konkurrenceloven § 14

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af konkurrenceloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 360 af 04. marts 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§14 Erhvervsministeren udpeger Konkurrencerådet og direktøren for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Direktøren udpeges efter høring af rådet.

•••

Stk. 2 Konkurrencerådet, der består af 7 medlemmer, sammensættes af

  • 1) 4 medlemmer med konkurrencemæssigt kendskab eller anden relevant akademisk baggrund,

  • 2) 2 medlemmer med ledelsesmæssig baggrund fra erhvervslivet og

  • 3) 1 medlem med særligt kendskab til forbrugerforhold.

•••

Stk. 3 Erhvervsministeren udpeger medlemmer af Konkurrencerådet for en periode på op til 4 år. Medlemmerne kan genudpeges. Blandt medlemmerne udpeget efter stk. 2, nr. 1, udpeger erhvervsministeren 1 formand og 1 næstformand.

•••

Stk. 4 For medlemmerne af Konkurrencerådet udpeger erhvervsministeren op til 4 faste suppleanter for en periode på op til 4 år. Suppleanterne kan genudpeges.

•••

Stk. 5 Medlemmerne af Konkurrencerådet og deres suppleanter er udpeget i kraft af deres personlige og faglige egenskaber uden at være undergivet instruktionsbeføjelser fra nogen myndighed, organisation el.lign.

•••

Stk. 6 Erhvervsministeren nedsætter et rådgivende udvalg bestående af op til 10 medlemmer, som samlet skal have et alsidigt kendskab til private og offentlige virksomheder og juridiske, økonomiske, finansielle og forbrugermæssige forhold. Erhvervsministeren udnævner medlemmerne af udvalget efter indstilling fra erhvervs- og interesseorganisationer for en periode på op til 4 år. Medlemmerne kan genudpeges.

•••

Stk. 7 Konkurrencerådet fastsætter sin egen forretningsorden, der skal godkendes af erhvervsministeren. Bekendtgørelse om forretningsorden for Konkurrencerådet

•••
profile photo
Profilside