14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Konkurrenceloven § 5

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af konkurrenceloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 360 af 04. March 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5 Bestemmelserne i kapitel 2 finder ikke anvendelse på aftaler, vedtagelser og samordnet praksis inden for samme virksomhed eller koncern.

•••

Stk. 2 Erhvervsministeren fastsætter efter at have indhentet udtalelse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen nærmere regler om anvendelsen af stk. 1, herunder regler om, hvad der forstås ved aftaler m.v. inden for samme virksomhed eller koncern. Bekendtgørelse om koncerninterne aftaler

•••
profile photo
Profilside