14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Konkurrenceloven § 20

Uddrag fra forarbejderne til konkurrenceloven § 20:

Til § 20Ligesom efter den gældende konkurrencelov kan afgørelser ikke indbringes for domstolene, før der foreligger afgørelse fra ankenævnet.
Konkurrencerådets anmodning om tiltalerejsning for overtrædelse af loven er ikke en afgørelse og kan derfor ikke indbringes for Konkurrenceankenævnet. Ved indbringelse af Konkurrenceankenævnets afgørelser for domstolene, er det efter hidtidig praksis Konkurrencerådet, der indstævnes, mens retssagens genstand er Konkurrenceank...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.