14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Konkurrenceloven § 10

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af konkurrenceloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 360 af 04. March 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§10 Erhvervsministeren fastsætter efter at have indhentet udtalelse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen regler om fritagelse fra forbuddet i § 6, stk. 1, for grupper af aftaler, vedtagelser og samordnet praksis, som opfylder betingelserne i § 8, stk. 1. Gruppefritagelsesbekendtgørelse (Motorkøretøjsbranchen) Gruppefritagelsesbekedtgørelse (Vertikale aftaler m.v.) Gruppefritagelsesbekendtgørelse (Specialiseringsaftaler) Gruppefritagelsesbekendtgørelse (Forskning og udvikling) Gruppefritagelsesbekedtgørelse (Teknologioverførsel)

•••

Stk. 2 Når aftaler, vedtagelser inden for en sammenslutning af virksomheder eller en samordnet praksis, som er omfattet af en gruppefritagelse udstedt i medfør af stk. 1, i et konkret tilfælde har virkninger, som er uforenelige med betingelserne i § 8, stk. 1, kan Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen inddrage gruppefritagelsen for de virksomheder m.v., som er involveret i aftalen m.v.

•••
profile photo
Profilside