14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Konfiskationsbekendtgørelsen § 2

Bekendtgørelse om behandlingen af sager om konfiskation i kriminalforsorgens institutioner paragraf 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af konfiskationsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 868 af 25. juni 2018. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Under behandlingen af en konfiskationssag kan kriminalforsorgsområdet tage de pågældende genstande eller penge i bevaring. Kriminalforsorgsområdet skal efter anmodning udstede en kvittering for modtagelsen.

•••

Stk. 2 Genstande og penge, der tages i bevaring, skal snarest muligt indføres i den løbende fortegnelse, jf. § 5. Kriminalforsorgsområdet drager i øvrigt omsorg for, at de opbevares på en forsvarlig måde.

•••

Stk. 3 Stk. 2 finder tilsvarende anvendelse for hittegods, som bliver fundet på kriminalforsorgens institutioners område.

•••
profile photo
Profilside