14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Konfiskationsbekendtgørelsen § 1

Bekendtgørelse om behandlingen af sager om konfiskation i kriminalforsorgens institutioner paragraf 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af konfiskationsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 868 af 25. juni 2018. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Der kan ske konfiskation af genstande og penge hos indsatte, der udstår fængselsstraf eller forvaring, efter straffuldbyrdelseslovens § 73. Bestemmelsen og denne bekendtgørelse finder tilsvarende anvendelse for varetægtsarrestanter.

•••

Stk. 2 Sager om konfiskation behandles i forhold til den indsatte efter disciplinærstrafbekendtgørelsens §§ 5-9.

•••
profile photo
Profilside