14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Koncessionsbekendtgørelsen § 5

Bekendtgørelse om tildeling af koncessionskontrakter paragraf 5

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af koncessionsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1080 af 29. juni 2022. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5 Udbudslovens § 148 finder anvendelse på indgåelse af koncessioner i henhold til koncessionsdirektivet, således at ordregivende myndigheder og ordregivende enheder, der er omhandlet i koncessionsdirektivets artikel 7, stk. 1, litra a, skal og andre ordregivende enheder kan kræve det fælles europæiske udbudsdokument som foreløbigt bevis for at ansøgeren eller tilbudsgiveren ikke er omfattet af udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1 eller 3, og § 137, stk. 1, nr. 2 eller 6. Udbudslovens § 148 finder anvendelse, således at ordregivende myndigheder og ordregivende enheder skal anvende det fælles europæiske udbudsdokument som foreløbigt bevis for at ansøgeren eller tilbudsgiveren opfylder kravene til egnethed og i forbindelse med udvælgelse, jf. koncessionsdirektivets artikel 38. Endvidere finder udbudslovens §§ 150-155 anvendelse.

•••
profile photo
Profilside