14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Uddrag fra forarbejderne til kompensationsloven (energi- og miljøafgifter) § 4:

Til § 4
Det foreslås i § 4, 1. pkt., at den »grønne check« efter § 1 ydes efter afsnit V i kildeskatteloven. Bestemmelser herom foreslås indsat i kildeskattelovens § 60, stk. 1, litra l, som affattet ved § 1, nr. 31, i forslag til lov om ændring af kildeskatteloven og forskellige andre love (Forenkling af reglerne om opkrævning af ...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.