Kommunetilskudsloven (skatteudskrivningsforhøjelse) § 8

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelser af den kommunale skatteudskrivning

Lov nr. 477 af 17. juni 2008,
som ændret ved lov nr. 709 af 25. juni 2010, lov nr. 751 af 25. juni 2014, lov nr. 1052 af 30. juni 2020, lov nr. 2614 af 28. december 2021 og lov nr. 679 af 03. juni 2023

§ 8

For kommuner reduceres en beregnet skattestigning efter § 3, hvis kommunens samlede beskatning er nedsat i perioden fra og med budgetåret 2021. Nedsættelsen af beskatningen opgøres af social- og indenrigsministeren.

Stk. 2 For kommuner omfattet af stk. 1 reduceres en beregnet skattestigning efter § 3 med den beregnede skattenedsættelse efter stk. 1.

Stk. 3 For kommuner, for hvilke kommunalbestyrelsen har nedsat dækningsafgiften, jf. § 23 A i lov om kommunal ejendomsskat, for 2021 eller 2022, opgøres kommunens samlede beskatning i perioden fra og med budgetåret 2021 med udgangspunkt i en af Skatteministeriet omregnet dækningsafgiftspromille for årene 2020 eller 2021.

Stk. 4 For kommuner, hvor kommunalbestyrelsen har nedsat grundskyldspromillen for øvrige ejendomme, jf. ejendomsskattelovens § 4, opgøres kommunens samlede beskatning i perioden fra og med budgetåret 2024 med udgangspunkt i det fastsatte loft for grundskyldspromillen, jf. ejendomsskattelovens bilag 1.