Kommunetilskudsloven (skatteudskrivningsforhøjelse) § 3

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelser af den kommunale skatteudskrivning

Lov nr. 477 af 17. juni 2008,
som ændret ved lov nr. 709 af 25. juni 2010, lov nr. 751 af 25. juni 2014, lov nr. 1052 af 30. juni 2020, lov nr. 2614 af 28. december 2021 og lov nr. 679 af 03. juni 2023

§ 3

Provenuændringen som følge af ændringer i skatteudskrivningen opgøres som summen af

  • 1) provenuændringen i kommunens indkomstskat som følge af ændringer i udskrivningsprocenten opgjort i henhold til § 4,

  • 2) provenuændringen vedrørende kommunens grundskyld som følge af ændringer i den kommunale grundskyldpromille opgjort i henhold til § 5, og

  • 3) provenuændringen vedrørende kommunens dækningsafgift af erhvervsejendomme som følge af ændringer i promillen for udskrivning af dækningsafgift af erhvervsejendomme opgjort i henhold til § 6.

Stk. 2 Provenuændringen efter stk. 1 fratrækkes eventuelle beløb efter §§ 8 og 11.