14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Kommunestyrelsesloven § 7

Lov om kommunernes styrelse paragraf 7

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af kommunestyrelsesloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§7 Ethvert medlem af kommunalbestyrelsen er pligtig at modtage valg til formand eller næstformand.

•••

Stk. 2 Kommunalbestyrelsen kan efter anmodning fritage formand og næstformand for deres hverv for resten af funktionstiden. Kommunalbestyrelsens formand har krav på fritagelse, dersom vedkommende vælges til regionsrådsformand.

•••

Stk. 3 Når en formand eller næstformand fritages for sit hverv, dør eller udtræder af kommunalbestyrelsen, foretages nyt valg efter reglerne i § 24, stk. 1, for resten af kommunalbestyrelsens funktionstid. Er der valgt flere næstformænd, besættes den ledigblevne plads dog af den gruppe i kommunalbestyrelsen, som har valgt den afgående næstformand.

•••
profile photo
Profilside