14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Kommunestyrelsesloven § 68

Lov om kommunernes styrelse paragraf 68

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af kommunestyrelsesloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. January 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§68 Salg af kommunens faste ejendomme må ikke ske uden forudgående offentligt udbud. Økonomi- og indenrigsministeren kan fastsætte regler om fremgangsmåden ved offentligt udbud samt regler om, at visse salg kan ske uden offentligt udbud. Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme

•••

Stk. 2 Reglerne i stk. 1 gælder ikke ved salg af fast ejendom til gennemførelse af offentligt støttet byggeri i henhold til lov om almene boliger m.v. og lov om støttede private ungdomsboliger.

•••
profile photo
Profilside