14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Kommuneskatteloven § 5

Lov om kommunal indkomstskat paragraf 5

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af kommuneskatteloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 935 af 30. august 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5 Kommunal indkomstskat beregnes på grundlag af den i henhold til personskatteloven opgjorte skattepligtige indkomst. Skatten nedsættes efter personskattelovens §§ 10 og 12, jf. til dels § 9.

•••

Stk. 2 Den indkomst, hvoraf kommunal indkomstskat beregnes, afrundes efter samme regler som gælder for afrunding af den indkomst, hvoraf skatten til staten beregnes.

•••

Stk. 3 Omfatter indkomstansættelsen for en person en kortere periode end et år, beregnes og svares indkomstskatten efter tilsvarende regler som fastsat for indkomstskatten til staten.

•••
profile photo
Profilside