14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Kommunesamarbejdsloven § 10

Lov om forpligtende kommunale samarbejder paragraf 10

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af kommunesamarbejdsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 423 af 30. April 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§10 Tjenestemænd, der som følge af en bemyndigelse efter § 2, stk. 1, overføres til den bemyndigede kommune, overgår til ansættelse under den nye ansættelsesmyndighed på vilkår, der i øvrigt svarer til de hidtidige vilkår.

•••

Stk. 2 Tjenestemænd omfattet af stk. 1 får ved pensionering fra denne ansættelse udbetalt den samlede tjenestemandspension af den nye ansættelsesmyndighed. Det samme gælder andre ansatte, der som følge af en bemyndigelse efter § 2, stk. 1, overføres til den bemyndigede kommune, og som har en pensionsordning, der i det væsentlige giver samme rettigheder som tjenestemandspensionsordninger.

•••
profile photo
Profilside