Bøger, som nævner Kommunal- og regionalvalgloven § 4

Lov om kommunernes styrelse (3. udg.)
Forfattere: Hans B. Thomsen, Lise Brandi-Hansen, Christina Ekmann og Christian Vigh
Udgivelsesdato: 26. aug 2022
DJØF Forlag

4. Tvangsbøder mod en borgmester, der undlader at give meddelelse om et medlems manglende valgbarhed på grund af straf

- Side 831 -

...ubetinget fængsel på over 6 måneder 5 år, jf. nærmere § 4, stk. 1-3, i kommunalvalgloven. Forpligtelsen for medlemmet til, hvis medlemmet ikke er valgbart, ikke at indtræde, henholdsvis, hvis medlemmet Side 830 har mistet sin valgbarhed, at udtræde indtræder fra selve datoen for den endelige dom, jf. § 101, stk. 4, jf. § 4, stk. 4, i kommunalvalgloven.

Læs på Jurabibliotek