Forarbejder til Kommunal- og regionalvalgloven § 101