14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Kommunal ejendomsskatteloven § 8

Lov om kommunal ejendomsskat paragraf 8

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af kommunal ejendomsskatteloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1463 af 06. October 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§8 Kommunalbestyrelsen kan meddele hel eller delvis fritagelse for grundskyld af:

  • a) Skoler, hospitaler, sygehuse, institutioner godkendt i henhold til den sociale lovgivning, biblioteker under offentligt tilsyn og offentligt tilgængelige museer. Fritagelsen kan dog alene omfatte den bebyggede grund, gårdsplads og have.

  • b) Sports- og idrætsanlæg tilhørende gymnastik-, idræts- og skytteforeninger eller andre organisationer med samme formål. Endvidere kan fritages ejendomme, der anvendes til ungdomslejre og lejrpladser eller til feriekoloni for børn, når ejeren er en organisation, hvis hovedformål er at fremme børns eller unge menneskers friluftsliv.

  • c) Ejendomme, der ejes af almenvelgørende stiftelser eller andre institutioner med almennyttigt formål, og som anvendes til institutionens formål.

  • d) Gas-, vand- og fjernvarmeværker, når adgang til leverance fra værket står åben for alle inden for det område, hvori værket arbejder, for så vidt værkets indtægter - bortset fra normal forrentning af en eventuel indskudskapital - ifølge vedtægtsmæssig bestemmelse udelukkende kan anvendes til værkets formål.

•••

Stk. 2 Såfremt kun en del af de i stk. 1 omhandlede ejendomme opfylder betingelserne for fritagelse for grundskyld, kan fritagelse alene meddeles for så vidt angår den del af grundværdien, der falder på denne del.

•••
profile photo
Profilside