14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Kolonihaveloven § 8

Lov om kolonihaver paragraf 8

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af kolonihaveloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 790 af 21. juni 2007. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§8 I kolonihaveområder, der tages i brug efter den 1. november 2001, skal der være adgang for offentligheden til færdsel til fods på veje og stier i området fra kl. 8 til kl. 21 i perioden fra den 1. april til den 30. september.

•••

Stk. 2 I varige kolonihaveområder, der er etableret før den 1. november 2001, og i kolonihaveområder, der ejes af kommuner, skal der åbnes adgang for den i stk. 1 nævnte færdsel, når ejeren har mulighed herfor, uden at der herved sker indgreb i eksisterende kontrakter om anvendelsen af området.

•••
profile photo
Profilside