Købeloven § 76

Denne konsoliderede version af købeloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om køb

Lov nr. 102 af 06. april 1906, jf.
lovbekendtgørelse nr. 1853 af 24. september 2021,
som ændret ved lov nr. 1173 af 08. juni 2021

§ 76

Der foreligger endvidere en mangel ved salgsgenstanden, hvis sælgeren har forsømt at give køberen oplysning om forhold, der har haft betydning for køberens bedømmelse af salgsgenstanden, og som sælgeren kendte eller burde kende.

Stk. 2 Stk. 1 gælder ikke for aftaler om levering af digitalt indhold eller digitale tjenester.