14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Købeloven § 76

Lov om køb paragraf 76

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af købeloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 140 af 17. February 2014. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§76 Der foreligger en mangel ved salgsgenstanden, hvis

  • 1)   genstanden ikke svarer til den betegnelse, hvorunder den er solgt, eller sælgeren i øvrigt ved købets afslutning har givet urigtige eller vildledende oplysninger, medmindre disse ikke kan antages at have haft betydning for køberens bedømmelse af genstanden,

  • 2)   sælgeren eller et tidligere salgsled har givet oplysninger som nævnt i nr. 1 på varens indpakning, i annoncer eller i andre meddelelser, der er beregnet til at komme til almenhedens eller køberens kundskab,

  • 3)   sælgeren har forsømt at give køberen oplysning om forhold, der har haft betydning for køberens bedømmelse af genstanden, og som sælgeren kendte eller burde kende, eller

  • 4)   genstanden i øvrigt er af anden eller ringere beskaffenhed eller brugbarhed, end den ifølge aftalen og de foreliggende omstændigheder skulle være, herunder hvis kravene i § 75 a ikke er opfyldt.

•••

Stk. 2 Køberen kan ikke påberåbe sig en urigtig eller vildledende oplysning, der er rettet senest ved indgåelsen af aftalen.

•••

Stk. 3 Forhold ved materialer fremskaffet af køberen kan ikke påberåbes som en mangel, medmindre sælgeren har tilsidesat sin vejledningspligt.

•••
profile photo
Profilside