14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Købeloven § 54

Lov om køb paragraf 54

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af købeloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1853 af 24. september 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§54 Har køberen ikke inden to år efter genstandens overgivelse til ham meddelt sælgeren, at han vil påberåbe sig en mangel, kan han ikke senere gøre den gældende, medmindre sælgeren har påtaget sig at indestå for genstanden i længere tid eller har handlet svigagtigt.

•••

Stk. 2 Bestemmelsen i stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis salgsgenstanden i henhold til et påbud fra en offentlig myndighed skal tilbagekaldes eller destrueres, fordi den udgør en fare.

•••

Stk. 3 Bestemmelsen i stk. 1 finder heller ikke anvendelse ved køb af byggematerialer.

•••

Stk. 4 En aftale om en kortere frist for at påberåbe sig en mangel end efter stk. 1 eller en aftale om en frist for at påberåbe sig en mangel ved køb omfattet af stk. 2 eller 3 kan ikke gøres gældende over for en senere erhverver, som hovedsagelig handler uden for sit erhverv, i det omfang denne i øvrigt vil kunne kræve erstatning for mangler ved salgsgenstanden.

•••
profile photo
Profilside