14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Købeloven § 30

Lov om køb paragraf 30

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af købeloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1853 af 24. September 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§30 Hæver sælgeren i medfør af de to foregående paragraffer købet, har han krav på skadeserstatning efter de regler, som er givne i § 24. Erstatningen bliver i mangel af bevis for, at anden skade er lidt, at fastsætte til det beløb, hvormed købesummen overstiger prisen for genstande af samme art og godhed som de solgte på den tid, da forsinkelsen indtrådte.

•••

Stk. 2 Foretages salg af genstanden på forsvarlig måde og inden for en rimelig tid efter ophævelsen, lægges den ved salget opnåede pris til grund ved beregning af prisforskellen.

•••
profile photo
Profilside