Klientkontovedtægten § 7

Vedtægt om advokaters pligter med hensyn til behandlingen af betroede midler

§ 7

Enhver advokat og ethvert advokatselskab har pligt til, medmindre særlig aftale foreligger, at afgive indvundne renter af sit tilsvar over for en klient eller anden berettiget person efter de i stk. 2-7 anførte regler.

Stk. 2 Har klienters midler været separeret på særskilt klientbankkonto, er rentebeløbet uanset nedenstående regler den på den særskilte konto indvundne rente.

Stk. 3 Rentebeløb under 100 kr. er ikke omfattet af pligten til at afgive rente.

Stk. 4 Der afgives ikke rente, såfremt afregning sker senest 14 kalenderdage efter beløbets modtagelse.

Stk. 5 Der afgives ikke rente i perioder hvor tilsvaret ikke overstiger 10.000 kr.

Stk. 6 Uanset bestemmelserne i stk. 4 og 5 afgives der rente, hvis undladelse heraf fører til et for den berettigede urimeligt resultat.

Stk. 7 Renten tilskrives ved sagens afregning, dog mindst en gang om året.