Bøger, som nævner Klientkontovedtægten § 19

Kommenteret Retsplejelov Bind I - §§ 1 - 477 (10. udg.)
Forfattere: Jens Møller, Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen, Oliver Talevski og Peter Thønnings
Udgivelsesdato: 23. aug 2018
DJØF Forlag

Klientkontovedtægten

- Side 347 -

...udøves af ejere af advokatselskaber, der ikke er advokater, jf. § 124 c, stk. 1, nr. 2, omfattes også af klientkontovedtægtens krav til håndtering af betroede midler, jf. § 127 a, stk. 2, og klientkontovedtægtens § 19, stk. 1, nr. 3. Se nærmere om ikke-advokaters stilling som ejere af advokatselskaber under pkt. 3 i kommentaren til § 124 c, stk. 1.

Læs på JurabibliotekTil stk. 2. Ansvar for partnere

- Side 350 -

...advokater, er underlagt kravene til håndtering af betroede midler mv. i klientkontovedtægten. Se om ikke-advokater som ejere af advokatselskaber under pkt. 3 i kommentaren § 124 c, stk. 1. Se i øvrigt § 19 i klientkontovedtægten om de selskabsdeltagende advokaters pligter med hensyn til behandlingen af betroede midler, jf. pkt. 1 i kommentaren til § 127.

Læs på Jurabibliotek