14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Klientkontovedtægten § 11a

Vedtægt om advokaters pligter med hensyn til behandlingen af betroede midler paragraf 11a

§11a En advokat, som har mistet retten til at udøve advokatvirksomhed eller som har deponeret sin beskikkelse, må ikke være i besiddelse af betroede midler.

•••

Stk. 2 Den i stk. 1 nævnte person skal inden en måned efter, at retten til at udøve advokatvirksomheden er ophørt, skriftligt over for Advokatrådet erklære, at pågældende ikke har tilsvar af betroede midler. Hvis personen i ophørsåret har haft betroede midler, skal erklæringen være attesteret af en statsautoriseret eller registreret revisor. Advokatrådet kan bestemme, at erklæringen skal afgives på en særlig formular, og at erklæringen skal afgives elektronisk.

•••

Stk. 3 Bestemmelserne i stk. 1 og 2 gælder tilsvarende, når et advokatselskab opløses eller ændrer formål.

•••
profile photo
Profilside