Bøger, som nævner Kildeskatteloven § 67

Indeholdelse i aktieudbytte

- Side 1357 -

...slutskatten, jf. KSL § 67, stk. 1. Der sker imidlertid ikke modregning, hvis den indeholdte udbytteskat er en endelig skat, dvs. er skat af aktieindkomst, som ikke overstiger progressionsgrænsen i PSL § 8 a, stk. 1. Hvis aktieindkomsten er negativ, gælder der specielle regler for at modregne udbytteskatten i slutskatten, jf. PSL § 8 a, stk. 3, 5 og 6.

Læs på JurabibliotekIndeholdt udbytteskat

- Side 1365 -

...udbytteskatten en foreløbig skat. Den indeholdte udbytteskat skal modregnes i den indkomstskat, som selskabet mv. skal betale for det indkomstår, hvori udbyttet er erhvervet, jf. KSL § 67, stk. 2. Modregning sker således et år senere, hvilket er baggrunden for, at udbytteskatten indgår i acontoskatteberegningen, jf. ovenfor 2.4.2. Indeholdelsesprocenten er 22.

Læs på Jurabibliotek