Kildeskatteloven § 64

Denne konsoliderede version af kildeskatteloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 100 af 31. marts 1967,
jf. lovbekendtgørelse nr. 824 af 28. april 2021,
som ændret ved lov nr. 1430 af 05. december 2018, lov nr. 788 af 04. maj 2021, lov nr. 789 af 04. maj 2021, lov nr. 1178 af 08. juni 2021, lov nr. 1179 af 08. juni 2021, lov nr. 1181 af 08. juni 2021, lov nr. 832 af 14. juni 2022, lov nr. 902 af 21. juni 2022 og lov nr. 710 af 13. juni 2023

§ 64

Staten afregner efter reglerne i lov om kommunal indkomstskat til den enkelte kommune den del af skatterne, der udgør kommunal indkomstskat og kirkeskat.

Stk. 2 Staten afregner 1/3 af A-skattebeløbene efter kildeskattelovens § 48 F, stk. 1, over for kommunen.