Bøger, som nævner Kildeskatteloven § 63

6. Skatteindbetaling og -opkrævning

- Side 71 -

I kildeskattelovens afsnit V findes i KSL §§ 40-63 regler om opkrævning af A-skatter og B-skatter samt arbejdsmarkedsbidrag. Endvidere findes en række særlige indeholdelsesregler om kildeskat ved betaling af aktieudbytte, rente, royalty mv., jf. KSL afsnit VI (§§65-67 A).

Læs på Jurabibliotek