Bøger, som nævner Kildeskatteloven § 25A

Bemærk, at § 25A blev ændret efter bogens udgivelsesdato. Se i forarbejderne til § 25A, om det har en betydning.

Subjektiv skattepligt for fysiske personer

- Side 62 -

Regler om subjektiv skattepligt for fysiske personer findes i kildeskatteloven i afsnit I (KSL §§ 1-5), afsnit I A (KSL §§ 5 A-5 D) og afsnit II (KSL §§ 6-11).

Læs på Jurabibliotek