14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Kildeskatteloven § 75

Uddrag fra forarbejderne til kildeskatteloven § 75:

Det foreslås, at regler om straf for forsætligt eller ved grov uagtsomhed at afgive urigtige eller vildledende oplysninger udvides til også at gælde for oplysninger til brug ved beregning af passivposter efter den foreslåede § 33 D. ...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.