14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Kildeskatteloven § 25A

Uddrag fra kommentarerne til kildeskatteloven § 25A:

§ 24 A i lovforslaget svarer til bestemmelsen i kildeskattelovens § 26, stk. 7, dog således at den angår kapitalindkomst i stedet for formueindkomst. Herefter skal kapitalindkomst medregnes ved opgørelsen af skattepligtig almindelig indkomst og af kapitalindkomst hos den af ægtefællerne, der efter ægteskabslovgivningen har rådighed over kapitalgode...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.