14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Kildeskattebekendtgørelsen § 11

Bekendtgørelse om kildeskat paragraf 11

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af kildeskattebekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 2104 af 23. november 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§11 Opgørelsen af lønindeholdte beløb efter §§ 10 og 10 a i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige foretages af Skatteforvaltningen på grundlag af den indeholdelsesprocent for A-skat henholdsvis den lønindeholdelsesprocent, som har dannet grundlag for indeholdelsesprocenten ifølge det skattekort eller bikort, der er gyldigt på tidspunktet for indeholdelsen, jf. § 13, stk. 2, og § 14, stk. 4, i bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige.

•••

Stk. 2 Nedsættes det samlede beløb, der er indeholdt i A-skat og lønindeholdelse efter §§ 10 og 10 a i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, efter at Skatteforvaltningen har foretaget en fordeling efter stk. 1, fragår nedsættelsesbeløbet i den opgjorte A-skat forud for det lønindeholdte beløb efter §§ 10 og 10 a i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige.

•••

Stk. 3 Skatteforvaltningen sender de lønindeholdte beløb efter §§ 10 og 10 a i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige til restanceinddrivelsesmyndighedens it-system.

•••
profile photo
Profilside