14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Kildeskattebekendtgørelsen Kapitel 6

Bekendtgørelse om kildeskat kapitel 6

Dette kapitel er fra den opdaterede og konsoliderede version af kildeskattebekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 499 af 27. March 2015. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

Kildeskattebekendtgørelsen

Kapitel 6

Indkomst, der ikke anses for A-indkomst

§19 Følgende indkomstarter anses ikke for A-indkomst:

  • 1) Løn m.v., der ydes ved aftjening af civil værnepligt.

  • 2) Løn m.v. til hushjælp og anden medhjælp i privat husholdning, når arbejdsgiveren eller dennes ægtefælle ikke kan fradrage nogen del af den løn m.v., der udbetales til den pågældende, ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst efter andre regler end ligningslovens § 8 V.

  • 3) Værdi af fri kost og fri bolig, som ydes i forbindelse med vederlag i penge, når værdiansættelsen ikke kan foretages efter de normalværdier for kost og logi, der fastsættes af Skatterådet.

  • 4) Diæter til valgstyrere og tilforordnede vælgere.

  • 5) Vederlag, der modtages fra en forening, for arbejde udført for foreningen som led i dennes skattefri virksomhed, når det samlede årlige vederlag, der af foreningen udbetales til den pågældende, ikke overstiger 1.500 kr.

profile photo
Profilside