14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Kildeskattebekendtgørelsen Kapitel 13

Bekendtgørelse om kildeskat kapitel 13

Dette kapitel er fra den opdaterede og konsoliderede version af kildeskattebekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 499 af 27. March 2015. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

Kildeskattebekendtgørelsen

Kapitel 13

Ikrafttrædelse

§43 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. maj 2015.

Stk. 2 § 8 har virkning for forskudsopgørelsen fra og med indkomståret 2015.

Stk. 3 § 18, nr. 35, har virkning fra og med 1. september 2015.

Stk. 4 § 31, stk. 1, nr. 6, finder tilsvarende anvendelse, for så vidt angår dispensationer meddelt efter ligningslovens § 16 A, stk. 2, § 16 A, stk. 3, eller § 16 B, stk. 2, jf. lovbekendtgørelse nr. 176 af 11. marts 2009.

§44 Bekendtgørelse nr. 1159 af 3. december 2012 om kildeskat ophæves den 1. maj 2015.

Stk. 2 § 18, nr. 36, i bekendtgørelse nr. 1159 af 3. december 2012 om kildeskat finder fortsat anvendelse til og med 31. august 2015.

profile photo
Profilside