14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Jordfordelingsloven § 29

Lov om jordfordeling og offentligt køb og salg af fast ejendom til jordbrugsmæssige formål m.m. (jordfordelingsloven) paragraf 29

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af jordfordelingsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 31 af 04. January 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§29 Ved lovens ikrafttræden ophæves

  • 1) lov om jordfordeling mellem landejendomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 318 af 25. april 1996, jf. dog § 28, stk. 3, 2. pkt., og

  • 2) lov om offentlig fremskaffelse af jord til jordbrugsmæssige formål m.m. (jordkøbsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 493 af 13. juni 1997.

•••

Stk. 2 Administrative forskrifter udstedt i medfør af de i stk. 1 nævnte love forbliver i kraft, indtil de ophæves eller afløses af regler udstedt i medfør af denne lov.

•••
profile photo
Profilside