Jernbaneelektrificeringsloven § 2

Denne konsoliderede version af jernbaneelektrificeringsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om elektrificering af jernbanen

Lov nr. 609 af 12. juni 2013,
som ændret ved lov nr. 658 af 08. juni 2016, lov nr. 1730 af 27. december 2016 og lov nr. 2397 af 14. december 2021

§ 2

Transportministeren kan i en bekendtgørelse fastsætte nærmere regler om de for elektrificeringen nødvendige installationer.

Stk. 2 De regler, der udstedes af transportministeren efter stk. 1, skal lægges til grund i kommuneplanlægningen.