14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Jagtloven § 49

Lov om jagt og vildtforvaltning paragraf 49

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af jagtloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 265 af 21. marts 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§49 Miljø- og fødevareministeren kan bemyndige en under ministeriet oprettet statslig myndighed eller efter forhandling med vedkommende minister andre statslige myndigheder til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren. Delegationsbekendtgørelse Bekendtgørelse om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Naturstyrelsen, herunder Kystdirektoratet Artfredningsbekendtgørelsen Jagttegnsbekendtgørelsen Bekendtgørelse om våben og ammunition der må anvendes til jagt m.v.

•••

Stk. 2 Miljø- og fødevareministeren kan bemyndige private organisationer til at udføre visse opgaver, der efter loven og regler udstedt i medfør af loven påhviler ministeren. Jagttegnsbekendtgørelsen

•••

Stk. 3 Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om adgangen til at påklage afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelse efter stk. 1 og 2, herunder at afgørelserne ikke skal kunne påklages. Delegationsbekendtgørelse Bekendtgørelse om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Naturstyrelsen, herunder Kystdirektoratet Artfredningsbekendtgørelsen Jagttegnsbekendtgørelsen Bekendtgørelse om våben og ammunition der må anvendes til jagt m.v.

•••

Stk. 4 Ministeren kan endvidere fastsætte regler om udøvelsen af de beføjelser, som en anden statslig myndighed efter forhandling med vedkommende minister bliver bemyndiget til at udøve efter stk. 1.

•••

Stk. 5 I regler, der er udstedt i medfør af § 11, stk. 2 og 3, kan det bestemmes, at afgørelser i henhold til reglerne ikke kan påklages.

•••

Stk. 6 Miljø- og fødevareministeren kan efter forhandling med justitsministeren i forbindelse med henlæggelse af opgaver til politiet efter denne lov fastsætte regler om, hvilken myndighed inden for politiet der varetager de pågældende opgaver. Jagttegnsbekendtgørelsen

•••
profile photo
Profilside