Jagt og vildtforvaltningsloven § 23

Denne konsoliderede version af jagt og vildtforvaltningsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om jagt og vildtforvaltning

Lov nr. 269 af 06. maj 1993,
jf. lovbekendtgørelse nr. 639 af 26. maj 2023

§ 23

Nedlæggelse eller ombringelse af vildt må kun finde sted med skydevåben.

Stk. 2 Rovfugle og ugler må ikke anvendes til jagt.

Stk. 3 Jagt må ikke finde sted ved anvendelse af levende lokkedyr.

Stk. 4 Miljøministeren fastsætter nærmere regler om, hvilke typer våben og ammunition der må anvendes, om salg af visse typer ammunition og om, at visse typer ammunition ikke må medtages på jagt. Jagttegnsbekendtgørelsen Bekendtgørelse om våben og ammunition der må anvendes til jagt m.v.

Stk. 5 Miljøministeren kan fastsætte nærmere regler om jagt med visse arter af rovfugle.

Stk. 6 Miljøministeren kan fastsætte regler om anvendelse af hjælpemidler, lokkemidler og lignende til jagt, herunder forbud mod at anvende visse midler.