14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Jagtloven § 48

Lov om jagt og vildtforvaltning paragraf 48

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af jagtloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 265 af 21. March 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§48 Det påhviler den til enhver tid værende ejer eller bruger af en ejendom at berigtige et ulovligt forhold, medmindre andet følger af kapitel 8 a.

•••

Stk. 2 Miljø- og fødevareministeren kan for ejerens regning lade et påbud om at berigtige et ulovligt forhold tinglyse på ejendommen. Når forholdet er berigtiget, skal ministeren lade påbudet aflyse af tingbogen.

•••

Stk. 3 Når et ved dom meddelt påbud om at berigtige et ulovligt forhold ikke efterkommes rettidigt og inddrivelse af tvangsbøder ikke kan antages at føre til, at påbudet efterkommes, kan miljø- og fødevareministeren foretage det nødvendige til forholdets berigtigelse for den forpligtedes regning.

•••
profile photo
Profilside