14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Jagtloven § 11

Lov om jagt og vildtforvaltning paragraf 11

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af jagtloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 265 af 21. March 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§11 Personer, der af miljø- og fødevareministeren bemyndiges til at opspore og aflive nødstedt vildt, har mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til privat område.

•••

Stk. 2 Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om opsporing og aflivning af nødstedt vildt.

•••

Stk. 3 Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om udstedelse og tilbagekaldelse af den legitimation, der er nævnt i stk. 1.

•••
profile photo
Profilside